โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
เฉพาะสำนักงานใหญ่และออกหน่วยเคลื่อนที่
ระบบดูผลตรวจสุขภาพ / นัดหมาย Online
ระบบรองรับ Browser IE Version 9 ขึ้นไป และ Google Chrome